TÁMOP - 3.1.4.C-14-2015-0350
"HULLÓ VÍZGYÖNGY HATTYÚ TOLLÁN" - INNOVATÍV ISKOLA ALSÓSZENTMÁRTONBAN

 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0350

A kedvezményezett neve: "Kis Tigris" Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
A projekt cím: "Hulló vízgyöngy hattyú tollán" - Innovatív iskola Alsószentmártonban
Szerződött támogatás összege: 11 764 300,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt és a Kis Tigris Gimnázium hosszú távú célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolázottsági mutatóinak emelése, integrációjának elősegítése, az érettségivel rendelkezők számának növelése, illetve a munkaerő-piaci esélyeinek növelése. A társadalomban meglévő előítéletek csökkentése, a roma/cigány lakosság esélyegyenlőségét szolgáló iskola megteremtése, a települési és a nagyobb környezet formálása a jelenlétünkkel és az eredményeinkkel. Közepes távú cél az iskolába iratkozottak lemorzsolódásának csökkentése, az eredményesen továbbhaladók és érettségizők arányának növelése, a használható és fontos kompetenciák fejlesztése, a környezettudatosságra és az egészségesebb életmódra nevelés, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával foglalkozó pedagógusok folyamatos megújulása, szakmai fejlődése. A rövid távú céljaink között az alábbiak szerepelnek: - a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése; - az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével; - a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő végzettségű, képzettségű tanulók kibocsátása; Ehhez kapcsolódóan részcélok: - a végzettség nélkül lemorzsolódott fiatalok iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetésével az érettségit, illetve piacképes szakmát szerző fiatalok számának növelése; - az újbóli lemorzsolódás megakadályozása; - a digitális kompetenciák fejlesztése; - használható idegennyelvtudás megszerzésének segítése; - a környezettudatosság és egészségmegőrzés felelősségének hangsúlyozása. Céljaink számszerűsíthetően elvárt eredményei: - A programba bevont tanulók száma: 80 fő. - A bevont tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 70 %-ot. - Megvalósított programok száma: min. 6 db. - A programokon résztvevő tanulók száma: min. 200 fő - Pedagógustovábbképzésben résztvevők száma: 20 fő - A pedagógustovábbképzést sikeresen elvégzők száma: min. 18

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.10.31. 

 

 

 

 

 

 


Polgár a társadlomban EgészséghétPolgár a társadlomban Egészséghét