A "Kompetencia alapú oktatás" és a "Második Esély Gimnáziuma" elnevezésű programjainkat Az Európai Unió a TÁMOP pályázatokon és a Nemzeti Fejlesztesi Ügynökségen - mint közreműködő szervezet - keresztül támogatja.


A kompetencia alapú oktatás célja:

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése oktatási intézményekben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A megvalósítás a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel hozzájárul az oktatás minőségének javulásához. A projekt három, kötelezően megvalósítandó implementációs tevékenységet ír elő a megvalósítás feltételeként.
Egyrészt a Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését (szövegértés-szövegalkotás, matematika illetve egy harmadik szabadon választott kulcskompetencia területen), melyet tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosítva kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetésével kell megvalósítani.

Másrészt a tantárgytömbösített oktatás alkalmazását, mely – a feladatellátási helyek választása alapján - egyes tantárgy/ak, műveltségterület/ek tanórai foglalkozásainak ciklikus megszervezésének rendjét jelentik.
Harmadrészt legalább egy, választott műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását.

Az új tanulásszervezési eljárások bevezetéséhez, a különböző oktatási programok hatékony alkalmazásához a pályázat alapján lehetőség van szakmai pedagógus-továbbképzéseken való részvételre, valamint szaktanácsadó igénybevételére.
A paradigmaváltást elősegítő, meggyőző és hiteles módszerek, eljárások megismeréséhez a feladatellátási helyek referenciahelyi szolgáltatások igénybevételét tervezték, mely során konzultációkra, óralátogatásokra, tapasztalatcserékre kerül sor. Az intézményi innováció megvalósításával a feladatellátási helyek saját igényeikhez igazodva, az egyéni fejlesztésre, a nevelés, az oktatás eredményességének fokozására programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozását vállalták.

Közreműködő Szervezetek:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság - www.hepih.nfu.hu
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága - www.okmt.hu


A Támop 3.1.4 08/2-2009-0032 pályázat
fenntartási időszakairól szóló beszámolók:A 2010/2011-es tanévre vonatkozó intézményi feladatok
>>>

A 2011/2012-es tanévre vonatkozó intézményi feladatok
>>>

TÁMOP 3.1.4. fenntarthatóság 2012/2013-as tanév >>>

TÁMOP 3.1.4. fenntarthatóság 2013/2014-es tanév >>>

TÁMOP 3.1.4. fenntarthatóság 2014/2015-as tanév >>>Harmat Mária - Pedagógiai program >>>

Békési András - Az Integrált Pedagógiai Rendszer alakoncepciója >>>

Kovács Anita - Természetismereti tantárgyak tömbösítése >>>

Kovács Anita - Egészséghét >>>

Baloghné Gyurgyovics Renáta - Cigány népismeret >>>

Szászné Nagy Eszter - Polgár a társadalomban


Pedagógus továbbképzések:


Drámapedagógia IPR képzés Drámapedagógiai képzés


Iskolánk 17 pedagógusa márciusban IPR továbbképzésen vett részt >>


A következő továbbképzés időpontja: 2010 május 14 - 16.

További egyéni ill. csoportos továbbképzések >>

Projekthetek:

3 hetes projekt indul "Polgár a társadalomban" címmel.
A projekt időtartama: 2010 április 7 - 28.


A projekthetek tervezett menetrendje >>

A projekthetek képekben >>

A következő projekthét az egészséghét volt szintén a 11. osztályban.

Az egészséghét programjairól szóló beszámoló >>


Egészséghét képekben >>

Tantárgytömbösítés, IKT-s órák:

A természettudományos órákat tömbösítve, egymáshoz kapcsolódva oktatjuk (fizika, kémia, biológia, földrajz) >>

A digitális kompetenciát (IKT) fejlesztő órákat különböző tantárgykban tartunk, heti 7 órában minden osztályban.Innovatív tananyagok, beszámolók:

PPT-s anyag a Rómeó és Júlia feldolgozásához >>

Békési András drámavázlata >>


Polgár a társadlomban Egészséghét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polgár a társadlomban Egészséghét